TENAGA KEPENDIDIKAN

Admin13
Abas Al Imron
(Jabatan Pelaksana Bendahara)
Evi Harningtyas
(Jabatan Pelaksana Arsiparis Ahli Pertama)
Eka Setia Wibowo, S.Ap
(Jabatan Pelaksana Penata Laporan Keuangan)
Heri Lutfi
(Jabatan Pelaksana Pengelola Kepegawaian)
Maudi
(Jabatan Pelaksana Teknisi Sarana & Prasarana)
Andi Wahyudi
(Jabatan Pelaksana Pengolah Data)
Novita Nur Azizah, SE
(Jabatan Pelaksana Pengolah Data)
Hj. Lathifah
(Jabatan Pelaksana Tenaga Perpustakaan)
Indriawati
(Staff Tata Usaha)
Ferdi Dwi Hartanto
(Staff Tata Usaha)
Rizki Nizari Kinthan
(Staff Tata Usaha)
Muhammad Yusuf
(Staff Tata Usaha)
Maidarsif
(Staff Tata Usaha)
Hamidah Ramdhaniah
(Petugas PTSP Gedung B)
Erlin Nur Fajri, S. Sos
(Petugas PTSP Gedung B)
Feti Fuji Astuti, S.Kom
(Petugas PTSP Gedung A)
Dewa Charel
(Petugas PTSP Gedung A)